Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP, która umożliwia przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP;


Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF
XLS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP


Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość osobistego doręczania przez interesantów dokumentów do KPP:


Sekretariat Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku
ul. Stepkiewicza 1
37-200 Przeworsk
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

 

Metryczka

Data publikacji 26.12.2014
Data modyfikacji 26.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Wrona
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Wrona Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Wrona
do góry