Stanowienie aktów prawnych - Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Stanowienie aktów prawnych

Wydział Wspomagający Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku gromadzi i udostępnia policjantom i pracownikom KPP w Przeworsku zbiory aktów prawnych:

 

- Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku,

- Komendanta Wojewódzkiego Policji,

- Komendanta Głównego Policji,

- Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

- pozaresortowe.


 

Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku wydaje następujące akty prawne wewnętrznego kierowania:

- decyzje,

- rozkazy,

- instrukcje,

- pisma ogólne

oraz zawiera porozumienia z organami administracji publicznej i innymi podmiotami.


 

Metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji aktów prawnych oraz formy i metody wykonywania pomocy prawnej w Policji określa Zarządzenie nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004r. (Dz.Urz. KGP nr 21 poz. 131 z późn. zm.)


 

Projekt aktu prawnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002r. – (Dz.U. nr 100 poz. 908).

Pliki do pobrania

  • 442.07 KB
  • 82.45 KB

Metryczka

Data publikacji 30.04.2018
Data modyfikacji 30.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku
Osoba udostępniająca informację:
Renata Jaremko
Osoba modyfikująca informację:
Renata Jaremko
do góry